Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
224

II Ca 510/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2017-10-23

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu Okręgowego jest możliwe przyjęcie takiego oto poglądu, że strona występująca z powództwem opozycyjnym w ramach podstawy z art. 840 § 1pkt 2 k.p.c., przesłankowo poddaje pod osąd dopasowanie treści łączącego strony stosunku prawnego do wzorca ustawowego określonego w art. 359 § 21 k.c., zaś Sąd uwzględniający takie powództwo (...)
Sygn. akt II Ca 510/17 II Cz 538/17 POSTANOWIENIE Dnia 23 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Roman (spr.) Sędziowie: SSO Andrzej Grygierzec SSO Ryszard Biegun Protokolant: st. sekr. sąd. Teresa Fołta po rozpoznaniu w dniu 23 października 2017 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa B. G. , M. G. przeciwko W. K. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu
Czytaj więcej»

II Ca 523/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-10-20

Data publikacji: 2015-11-06

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 523/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Leszek Filapek Sędziowie: SSO Ryszard Biegun SSR del. Piotr Łakomiak (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Teresa Fołta po rozpoznaniu w dniu 20 października 2015 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa R. W. , M. B. przeciwko Przedsiębiorstwu Handlowemu (...) Spółce jawnej w J. o pozbawienie tytułu wyko
Czytaj więcej»

II Ca 592/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2013-10-21

Data publikacji: 2014-05-14

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 592/12 POSTANOWIENIE Dnia 21 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Roman (spr.) Sędziowie: SSO Wojciech Opidowicz SSO Wiesława Namirska Protokolant: sekr. sądowy Monika Krajewska po rozpoznaniu w dniu 9 października 2013 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z wniosku Z. C. z udziałem Gminy B. i J. W. (1) o ustanowienie służebności drogi koniecznej w przedmiocie skargi wnioskodawczyni Z. C. o wzn
Czytaj więcej»

II Ca 599/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2016-11-03

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 599/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Roman Sędziowie: SSO Leszek Filapek SSO Piotr Łakomiak (spr.) Protokolant: Katarzyna Pająk po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2016 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa R. P. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w
Czytaj więcej»

II Ca 627/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2017-01-13

Data publikacji: 2017-02-23

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 627/16 sygn. akt II Cz 2220/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Piotr Łakomiak (spr) Sędziowie: SSO Leszek Filapek SSO Andrzej Roman Protokolant: st.sekr. sądowy Teresa Fołta po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2017 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ż. o zapłatę na skutek apelacji powód
Czytaj więcej»

VI U 387/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2014-05-30

Data publikacji: 2014-07-11

trafność 100%

Teza orzeczenia: Prawo do ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób przechodzących na świadczenia emerytalne po wejściu z życie UZP dla Pracowników Zakładów Górniczych z dnia 21.12.1991r.
Sygn. akt VIU 387/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2014roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Jolanta Mika Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Komędera po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 maja 2014 roku w B. odwołania H. S. / H. S. / od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z dnia 4 marca 2014 r., nr (...) w sprawie H. S. / H. S. / przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi
Czytaj więcej»

VI U 424/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2014-01-24

Data publikacji: 2014-09-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy o dzieło zawartej z osobą trzecią jest płatnikiem składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne,rentowe, chorobowe i wypadkowe z tytułu tej umowy za tego pracownika ".
Sygn. akt VIU 424/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2014roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Zbigniew Pietrynko Protokolant: Jadwiga Stafiej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2014 roku w B. odwołania H. S. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z dnia 11 stycznia 2013 r., nr (...) -48/13(2) w sprawie H. S. spół
Czytaj więcej»

VI U 754/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-05-12

Data publikacji: 2016-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI U 754/14 UZASADNIENIE Zaskarżonymi decyzjami z dnia 14 maja 2014 r., znak: (...) , Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. (zwany dalej: „ZUS”), stwierdził, że A. M. z tytułu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych przez płatnika składek K. I. , prowadzącego pozarolniczą działalność z siedzibą w B. przy ul. (...) , nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tj. emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od 1 września 2013 r. Jako podstawę prawną decyzji wskazano art
Czytaj więcej»

II Ca 451/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-09-09

Data publikacji: 2015-09-23

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 451/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Leszek Filapek (spr.) Sędziowie: SSO Andrzej Grygierzec SSR del. Piotr Łakomiak Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Kulińska po rozpoznaniu w dniu 9 września 2015 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa K. J. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w
Czytaj więcej»

II Ca 438/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-09-17

Data publikacji: 2015-11-06

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 438/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Leszek Filapek Sędziowie: SSO Ryszard Biegun (spr.) SSR del. Piotr Łakomiak Protokolant: Katarzyna Pająk po rozpoznaniu w dniu 3 września 2015 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa głównego E. J. , W. J. przeciwko M. K. (1) , M. K. (2) o zapłatę oraz z powództwa wzajemnego M. K. (1) , M. K. (2) przeciwk
Czytaj więcej»