Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
236

I C 318/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-06-03

Data publikacji: 2016-02-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: Następcze potwierdzenie uchwałą walnego zgromadzenia członków spółdzielni umowy sprzedaży nieruchomości jest prawnie dopuszczalne.
Sygn. akt: I C 318/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Anna Szwed-Szczygieł Protokolant: starszy sekretarz sądowy Beata Antos po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2015 roku w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa J. S. przeciwko Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (...) - W. w M. o stwierdzenie nieważności uchwał 1). oddala powództwo; 2). zasądza od powoda J. S. na rzec
Czytaj więcej»

I C 318/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2017-08-25

Data publikacji: 2018-06-09

trafność 100%

Sygn. akt: I C 318/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jakub Drzastwa Protokolant: stażysta Ewelina Blacha po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2017 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa Banku Spółdzielczego w J. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. , o zapłatę utrzymuje w mocy w całości w stosunku do pozwanej (...) Spółki z
Czytaj więcej»

I C 320/11

wyrok

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-06-05

Data publikacji: 2016-01-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 320/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Bielsku - Białej I Wydział Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: SSO Ilona Kolarz Protokolant: Jacek Śliwa po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2015 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa W. W. i J. W. przeciwko (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 odstępuje od obciążania powodów kosztami postępowania. SSO Ilona Kolarz: Sygn. akt I C 320/11 (...) W. W. i J. W. d
Czytaj więcej»

I C 342/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-03-09

Data publikacji: 2016-02-03

trafność 100%

Sygn. akt: I C 342/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2015 roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Anna Szwed-Szczygieł Protokolant: starszy sekretarz sądowy Beata Antos po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2015 roku w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa M. K. ( K. ) przeciwko S. P. o zapłatę 1). zasądza od pozwanego S. P. na rzecz powoda M. K. kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) tytułem zadośćuczyn
Czytaj więcej»

I C 351/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-07-03

Data publikacji: 2021-01-08

trafność 100%

Sygn. akt: I C 351/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2019 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Jakub Drzastwa Protokolant: starszy sekretarz sądowy Violetta Sobańska po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2019 r. w Bielsku-Białej sprawy z powództwa K. K. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w Ł. o zapłatę zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. na rzecz powódki K. K. kwotę 120 000 zł (sto dwadzieścia tysięcy zł
Czytaj więcej»

I C 362/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2013-12-13

Data publikacji: 2014-06-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę wywołaną wydaniem orzeczenia w postępowaniu karnym wykonawczym
Sygn. akt: I C 362/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Wanda Makowska Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Gorol po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2013 r. w Bielsku-Białej sprawy z powództwa J. M. (1) przeciwko Skarbowi Państwa – reprezentowanego przez Prezesa Sądu Rejonowego w B. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Skarbu Państwa – reprezentowanego przez Prezesa Sądu Rejonowego
Czytaj więcej»

I C 366/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-05-07

Data publikacji: 2017-01-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: Naruszenie dyspozycji art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651) nie powoduje sankcji z art. 58 k.c. a więc nieważność czynności prawnej
Sygn. akt: I C 366/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Renata Kawecka Protokolant: st. sekr. sądowy Dorota Kubiczek po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2015 r. w Bielsku-Białej sprawy z powództwa R. Z. , H. Z. , W. Z. przeciwko Gminie B. , J. K. , A. K. o ustalenie nieważności czynności prawnej 1 oddala powództwo, 2 odstępuje od obciążenia powodów kosztami postępowania. Sędzia:
Czytaj więcej»

I C 376/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2013-10-01

Data publikacji: 2014-07-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: W postępowaniu administracyjnym została stwierdzona nieważność aktu normatywnego - uchwały Rady Miejskiej w B, w części w której ustalona została opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu. Uchwała ta była podstawą do zawierania umów przez powodów z pozwaną dotyczących opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Powodowie nie wykazali jednak, że (...)
Sygn. akt: I C 376/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Renata Kawecka Sędziowie : Protokolant: SO Tatiana Kania ,SO Wanda Makowska sekr. sądowy Dorota Kubiczek po rozpoznaniu w dniu 19 września 2013 r. w Bielsku-Białej sprawy z powództwa grupy powodów : 1. Podgrupa powodów nr 1 1) A. L. , 2) R. K. (1) . 2. Podgrupa powodów nr 2 1) M. S. (1) , 2) R. W. , 3) I. S. , 4)
Czytaj więcej»

I C 376/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2017-10-20

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Sygn. akt: I C 376/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2017 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jakub Drzastwa Protokolant: stażysta Ewelina Blacha po rozpoznaniu w dniu 20 października 2017 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko A. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 90 090,39 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy d
Czytaj więcej»

I C 384/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-12-01

Data publikacji: 2016-10-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 384/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ilona Kolarz Protokolant: st. sekr. sądowy Violetta Sobańska po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2015 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa: A. W. (1) przeciwko: (...) Spółce Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda A
Czytaj więcej»