Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
237

I C 54/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2014-03-13

Data publikacji: 2014-05-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: niegodność dziedziczenia
Sygn. akt: I C 54/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Zdzisława Pabis-Rydel Protokolant: sekr. sądowy Gabriela Jordanek po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2014 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa R. D. przeciwko W. H. o uznanie za niegodną dziedziczenia 1 pozwaną W. H. ur. (...) w Ż. , córkę R. i M. , uznaje za niegodną dziedziczenia po jej matce M. H. zmarłej w
Czytaj więcej»

I C 46/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-08-21

Data publikacji: 2016-07-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: Gdy istnieje możliwość leczenia schorzenia różnymi metodami, to pacjent powinien być każdorazowo szczegółowo poinformowany o wszystkich konsekwencjach wynikających z zastosowania poszczególnych metod, w tym o stopniu i możliwym zakresie ryzyka powikłań tak, aby mógł w sposób w pełni świadomy uczestniczyć w wyborze najlepszej dla siebie (...)
Sygn. akt I C 46/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSO Mariola Jagosz Protokolant:st. sekr. sąd. Beata Antos po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2015 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko A. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego A. M. na rzecz powódki A. K. kwotę 64.501 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset jeden złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia
Czytaj więcej»

I C 59/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-04-30

Data publikacji: 2016-02-01

trafność 100%

Sygn. akt: I C 59/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jakub Drzastwa Protokolant: Małgorzata Drelich po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2015 r. w Bielsku-Białej sprawy z powództwa Powiatu (...) przeciwko W. B. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego W. B. (1) na rzecz powoda Powiatu (...) kwotę 36.743,11 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 17 lipca 2012 r. do dnia zapłaty; 2 p
Czytaj więcej»

I C 81/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2017-11-24

Data publikacji: 2018-04-13

trafność 100%

Sygn. akt: I C 81/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jakub Drzastwa Protokolant: stażysta Ewelina Blacha po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2017 r. w Bielsku-Białej sprawy z powództwa U. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko Z. R. o zapłatę 1 uchyla w całości nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydany przez tu
Czytaj więcej»

I C 98/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2014-04-15

Data publikacji: 2014-07-08

trafność 100%

Teza orzeczenia: Odpowiedzialność Skarbu Państwa za naruszenie dóbr osobistych więźnia
Sygn. akt: I C 98/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Zdzisława Pabis-Rydel Protokolant: sekr. sądowy Gabriela Jordanek po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2014 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa T. C. przeciwko Skarbowi Państwa – Dyrektorowi Zakładu Karnego w C. , Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Zakładu Karnego w C. , Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Aresztu
Czytaj więcej»

I C 126/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-11-03

Data publikacji: 2016-03-17

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 03.08.2008r, przysługuje na podstawie art. 448 kc w zw. z art. 24§1kc.
Sygn. akt: I C 126/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jakub Drzastwa Protokolant: Małgorzata Drelich po rozpoznaniu w dniu 20 października 2015 r. w Bielsku-Białej sprawy z powództwa J. P. przeciwko Towarzystwu (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) w W. na rzecz powódki J. P. kwotę 25.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 5 lutego 2015 do dnia za
Czytaj więcej»

I C 131/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2012-08-17

Data publikacji: 2014-11-05

trafność 100%

Teza orzeczenia: Jeżeli Trybunał Konstytucyjny decyduje się na utrzymanie w mocy przepisu sprzecznego z ustawą, umową międzynarodową lub Konstytucją, to tak długo jak on obowiązuje, żadnemu zachowaniu, do którego przepis się odnosi, nie można przypisać cechy bezprawności. Nie można więc uznać, aby działania organów Państwa, dla których przepis ten stanowi (...)
Sygn. akt: I C 131/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 sierpnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Marzena Buszka Sędziowie/Ławnicy Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Antos po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2012 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa M. J. przeciwko Skarbowi Państwa- Prezesowi Sądu Rejonowego w C. o zapłatę 1. oddala powództwo w całości ; 2. zasądza od powoda na rzecz Skarbu Państwa
Czytaj więcej»

I C 138/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2014-01-21

Data publikacji: 2014-06-04

trafność 100%

Teza orzeczenia: zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym
Sygn. akt: I C 138/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Zdzisława Pabis-Rydel Protokolant: sekr. sądowy Gabriela Jordanek po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2014 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa D. A. i M. A. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę z powództwa D. A. 1 zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda D. A. kwotę 70.000 /siedemdziesiąt tysi
Czytaj więcej»

I C 156/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2016-07-19

Data publikacji: 2018-05-18

trafność 100%

Sygn. akt: I C 156/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jakub Drzastwa Protokolant: Małgorzata Drelich po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2016 r. w Bielsku-Białej sprawy z powództwa (...) Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko M. B. o zapłatę zasądza od pozwanego M. B. na rzecz powoda (...) Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 110.972,86 zł
Czytaj więcej»

I C 177/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2017-12-21

Data publikacji: 2018-02-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 177/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący:SSO Jakub Drzastwa Protokolant:protokolant sądowy Ewelina Blacha po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2017 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z (...) D. (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki D. D. rentę w wysokości 800 zł (osiemset złotych) mies
Czytaj więcej»