Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
211

II Ca 587/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-11-05

Data publikacji: 2015-12-30

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 587/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Leszek Filapek Sędziowie: SSO Ryszard Biegun (spr.) SSR del. Piotr Łakomiak Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Starostka po rozpoznaniu w dniu 27 października 2015 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko J. K.
Czytaj więcej»

II Ca 588/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2015-12-02

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 588/15 II Cz 613/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Leszek Filapek Sędziowie: SSO Andrzej Grygierzec SSR del. Piotr Łakomiak (spr.) Protokolant: Katarzyna Pająk po rozpoznaniu w dniu 27 października 2015 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa A. G. przeciwko R. M. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności na skutek apelacji powódki oraz
Czytaj więcej»

II Ca 599/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2016-11-03

Data publikacji: 2016-11-28

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 599/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Roman Sędziowie: SSO Leszek Filapek SSO Piotr Łakomiak (spr.) Protokolant: Katarzyna Pająk po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2016 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa R. P. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w
Czytaj więcej»

II Ca 627/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2017-01-13

Data publikacji: 2017-02-23

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 627/16 sygn. akt II Cz 2220/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Piotr Łakomiak (spr) Sędziowie: SSO Leszek Filapek SSO Andrzej Roman Protokolant: st.sekr. sądowy Teresa Fołta po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2017 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ż. o zapłatę na skutek apelacji powód
Czytaj więcej»

II Ca 630/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-11-13

Data publikacji: 2015-12-11

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 630/15 POSTANOWIENIE Dnia 13 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Aleksandra Kłoda Sędziowie: SSO Andrzej Roman SSR del. Piotr Łakomiak (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Teresa Fołta po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2015 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z wniosku M. W. (1) z udziałem J. W. o podział majątku wspólnego na skutek apelacji uczestnika od postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z
Czytaj więcej»

II Ca 636/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-11-20

Data publikacji: 2016-01-05

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 636/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Ryszard Biegun Sędziowie: SSO Wojciech Opidowicz SSR del. Piotr Łakomiak (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Kulińska po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2015 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w B. przeciwko R. W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku S
Czytaj więcej»

VI Ua 7/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2017-03-30

Data publikacji: 2017-05-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przez określenie "nieprzerwana niezdolność do pracy" należy rozumieć jeden okres niezdolności do pracy, spowodowany tą samą chorobą lub różnymi chorobami, jeżeli nie występuje między nimi przerwa. Innymi słowy pracownik jest niezdolny do pracy "bez przerwy" i nie odzyskuje tej zdolności, nawet na jeden dzień. Natomiast jeśli między (...)
Sygn.akt VI Ua 7/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2017 roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ewa Zwolińska (spr.) Sędziowie : SSO Zbigniew Pietrynko SSO Barbara Górka Protokolant : Katarzyna Tkacz po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2017 roku w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z odwołania R. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 25 marca 2016 roku, nr (...) -
Czytaj więcej»

VI U 754/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-05-12

Data publikacji: 2016-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI U 754/14 UZASADNIENIE Zaskarżonymi decyzjami z dnia 14 maja 2014 r., znak: (...) , Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. (zwany dalej: „ZUS”), stwierdził, że A. M. z tytułu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych przez płatnika składek K. I. , prowadzącego pozarolniczą działalność z siedzibą w B. przy ul. (...) , nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tj. emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od 1 września 2013 r. Jako podstawę prawną decyzji wskazano art
Czytaj więcej»

VI U 1319/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2014-02-05

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Okres zasadniczej służby wojskowej pełnionej przez odwołującego w okresie od 26 kwietnia 1973 r. do 8 kwietnia 1975r. podlega zaliczeniu do okresu pracy wymaganego do nabycia prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym ,zgodnie z art. 184 ust. 1 i 2 w zw. z art.32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.
Sygn. akt VIU 1319/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2014roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Górka Protokolant: st.sekr. Mariola Sztefko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 2014 roku w B. odwołania H. Ż. / H. Ż. / od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z dnia 18 czerwca 2013 r., nr (...) /10/. (...) przy udziale - / - w sprawie H. Ż. / H. Ż. / przeciwko Zakładowi U
Czytaj więcej»

II Ca 284/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2016-06-09

Data publikacji: 2016-08-26

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 284/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Roman Sędziowie: SSO Ryszard Biegun SSR del. Piotr Łakomiak (spr.) Protokolant: st. sekr. sądowy Magdalena Starostka po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2016 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa Spółki (...) w S. przeciwko Gminie S. o ochronę naruszonego posiadania na skutek apelacji strony powodowej
Czytaj więcej»