Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
221

I C 46/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-08-21

Data publikacji: 2016-07-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: Gdy istnieje możliwość leczenia schorzenia różnymi metodami, to pacjent powinien być każdorazowo szczegółowo poinformowany o wszystkich konsekwencjach wynikających z zastosowania poszczególnych metod, w tym o stopniu i możliwym zakresie ryzyka powikłań tak, aby mógł w sposób w pełni świadomy uczestniczyć w wyborze najlepszej dla siebie (...)
Sygn. akt I C 46/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSO Mariola Jagosz Protokolant:st. sekr. sąd. Beata Antos po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2015 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko A. M. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego A. M. na rzecz powódki A. K. kwotę 64.501 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset jeden złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia
Czytaj więcej»

VI U 754/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-05-12

Data publikacji: 2016-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI U 754/14 UZASADNIENIE Zaskarżonymi decyzjami z dnia 14 maja 2014 r., znak: (...) , Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. (zwany dalej: „ZUS”), stwierdził, że A. M. z tytułu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych przez płatnika składek K. I. , prowadzącego pozarolniczą działalność z siedzibą w B. przy ul. (...) , nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tj. emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od 1 września 2013 r. Jako podstawę prawną decyzji wskazano art
Czytaj więcej»

VI U 1319/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2014-02-05

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Okres zasadniczej służby wojskowej pełnionej przez odwołującego w okresie od 26 kwietnia 1973 r. do 8 kwietnia 1975r. podlega zaliczeniu do okresu pracy wymaganego do nabycia prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym ,zgodnie z art. 184 ust. 1 i 2 w zw. z art.32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.
Sygn. akt VIU 1319/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2014roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Górka Protokolant: st.sekr. Mariola Sztefko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 2014 roku w B. odwołania H. Ż. / H. Ż. / od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z dnia 18 czerwca 2013 r., nr (...) /10/. (...) przy udziale - / - w sprawie H. Ż. / H. Ż. / przeciwko Zakładowi U
Czytaj więcej»

VI U 1403/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2012-12-05

Data publikacji: 2014-06-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: Umowa o pracę nakładczą tylko wtedy stanowi tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym gdy zarówno w treści jej zawarcia jak i na każdym etapie jej realizacji zapewnia wykonanie co najmniej 50% min. wynagrodzenia. Umowy o pracę nakładczą nie zapewniające wykonania min. wynagrodzenia są kwalifikowane przez judykaturę bądź jako zawarte dla (...)
Sygn. akt VIU 1403/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2012 roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Zwolińska Protokolant: st.sekr.sądowy Irena Pasierbek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 grudnia 2012 r. w B. odwołania D. R. przy udziale zainteresowanego J. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z dnia 10 lipca 2012 r. znak (...) w sprawie D. R. przeciwko Zakładowi Ubezpiecze
Czytaj więcej»

VI U 1871/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2014-02-06

Data publikacji: 2014-06-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: Granicę potrąceń ustala się dla świadczeń brutto , tj. przed odliczeniem niniejszej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne przy uwzględnieniu regulacji art. 141 ustawy określającej tzw. kwoty wolne.
Sygn. akt VIU 1871/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lutego 2014roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Grażyna Suszyńska Protokolant: Iwona Kuglin po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego 2014roku, w B. odwołania K. J. / K. J. / od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. przy udziale - /- z dnia 18 października 2013 r., nr (...) w sprawie K. J. / K. J. / przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społe
Czytaj więcej»

VI Ua 7/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2017-03-30

Data publikacji: 2017-05-19

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przez określenie "nieprzerwana niezdolność do pracy" należy rozumieć jeden okres niezdolności do pracy, spowodowany tą samą chorobą lub różnymi chorobami, jeżeli nie występuje między nimi przerwa. Innymi słowy pracownik jest niezdolny do pracy "bez przerwy" i nie odzyskuje tej zdolności, nawet na jeden dzień. Natomiast jeśli między (...)
Sygn.akt VI Ua 7/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2017 roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Ewa Zwolińska (spr.) Sędziowie : SSO Zbigniew Pietrynko SSO Barbara Górka Protokolant : Katarzyna Tkacz po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2017 roku w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z odwołania R. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 25 marca 2016 roku, nr (...) -
Czytaj więcej»

VI Ua 7/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2017-03-30

Data publikacji: 2017-05-19

trafność 100%

Sygn. akt. VI Ua 7/17 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 2 lutego 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. , powołując się na przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa , odmówił ubezpieczonemu R. W. prawa do zasiłku chorobowego za dzień 20 stycznia 2016 r. Decyzją z dnia 10 lutego 2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. , powołując się na przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczenia
Czytaj więcej»

II Ca 92/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-04-23

Data publikacji: 2015-07-17

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 92/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Leszek Filapek Sędziowie: SSO Ryszard Biegun SSR del. Piotr Łakomiak (spr.) Protokolant: st. sekr. sądowy Ewa Kulińska po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa R. O. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w K. przy udziale interwenienta ubocznego (...) spółki z ogra
Czytaj więcej»

II Ca 100/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-04-09

Data publikacji: 2015-07-17

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 100/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Leszek Filapek Sędziowie: SSO Ryszard Biegun SSR del. Piotr Łakomiak (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Kulińska po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w W. przeciwko Gminie B. o zapłatę na skutek apelacji strony powodowej od wyroku
Czytaj więcej»

II Ca 116/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2019-03-14

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Teza orzeczenia: Metoda Olfaktometrii dynamicznej może okazać się jedną z podstawowych metod pomiaru i oceny stężenia substancji odorowych w atmosferze
Sygn. akt II Ca 116/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2019 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Piotr Łakomiak (spr.) Sędziowie: SSO Andrzej Grygierzec SSO Jerzy Strzygocki Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Kulińska po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2019 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa B. T. przeciwko M. W. , B. W. (1) , G. K. o zakazanie prowadzenia hodowli lub o zakazanie immisji na skutek apelac
Czytaj więcej»