Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
237

I C 54/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2014-03-13

Data publikacji: 2014-05-29

trafność 100%

Teza orzeczenia: niegodność dziedziczenia
Sygn. akt: I C 54/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2014 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Zdzisława Pabis-Rydel Protokolant: sekr. sądowy Gabriela Jordanek po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2014 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa R. D. przeciwko W. H. o uznanie za niegodną dziedziczenia 1 pozwaną W. H. ur. (...) w Ż. , córkę R. i M. , uznaje za niegodną dziedziczenia po jej matce M. H. zmarłej w
Czytaj więcej»

III Kp 219/13

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2013-10-11

Data publikacji: 2022-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III Kp 219/13 POSTANOWIENIE Dnia 11 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej Wydział III Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Iwona Baran Protokolant: st. sekr. sąd. Bronisława Solich-Wydra po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 11 października 2013 r. w sprawie M. M. podejrzanemu o przestępstwo z art. 297 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k. na wniosek obrońcy w przedmiocie rozpoznania w
Czytaj więcej»

III Kp 248/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2014-06-18

Data publikacji: 2022-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III Kp 248/14 POSTANOWIENIE Dnia 18 czerwca 2014 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej Wydział III Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Paluch Protokolant: st. sekr. sąd. Bronisława Solich – Wydra przy udziale Prokuratora - - - - - - - - - - - - - - - po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron w sprawie S. W. podejrzanego o przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. i inne na wniosek obrońcy w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie listu żelaznego na podstawie art. 17 § 1 pkt 7 k.p.
Czytaj więcej»

III Kp 315/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2016-10-19

Data publikacji: 2022-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt III Kp 315/16 PO Ds. 57.2016 POSTANOWIENIE Dnia 19 października 2016 r. Sąd Okręgowy w (...) Wydział III Karny w składzie: Przewodniczący: SSO (...) Protokolant: st. sekr. sąd. (...) Przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej (...) po rozpoznaniu w sprawie S. I. podejrzanego o popełnienie przestępstwa z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii na wniosek obrońcy podejrzanego w przedmiocie wydania listu żelaznego na podstaw
Czytaj więcej»

VI U 424/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2014-01-24

Data publikacji: 2014-09-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy o dzieło zawartej z osobą trzecią jest płatnikiem składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne,rentowe, chorobowe i wypadkowe z tytułu tej umowy za tego pracownika ".
Sygn. akt VIU 424/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2014roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Zbigniew Pietrynko Protokolant: Jadwiga Stafiej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2014 roku w B. odwołania H. S. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z dnia 11 stycznia 2013 r., nr (...) -48/13(2) w sprawie H. S. spół
Czytaj więcej»

VI U 18/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2014-03-06

Data publikacji: 2014-06-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: ZUS nie jest ograniczony wyłącznie do zakwestionowania faktu wypłacenia wynagrodzenia w ogóle lub we wskazanej kwocie ani tylko prawidłowości wyliczenia, lecz może ustalać stosunek ubezpieczenia na ściśle określonych warunkach, będąc niezwiązanym nieważną czynnością prawną .
Sygn. akt VIU 18/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 marca 2014roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Grażyna Suszyńska Protokolant: Iwona Kuglin po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 marca 2014roku, w B. odwołania I. J. / I. J. / od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. przy udziale zainteresowanego J. M. z dnia 20 listopada 2013 r., nr (...) w sprawie I. J. / I. J. / przeciwko Zakładowi Ubezpi
Czytaj więcej»

VI U 754/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-05-12

Data publikacji: 2016-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI U 754/14 UZASADNIENIE Zaskarżonymi decyzjami z dnia 14 maja 2014 r., znak: (...) , Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. (zwany dalej: „ZUS”), stwierdził, że A. M. z tytułu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych przez płatnika składek K. I. , prowadzącego pozarolniczą działalność z siedzibą w B. przy ul. (...) , nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tj. emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od 1 września 2013 r. Jako podstawę prawną decyzji wskazano art
Czytaj więcej»

VI U 668/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2014-02-26

Data publikacji: 2014-06-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Za pracownika zgodnie z art. 8 ust.2a ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej , do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia(...) jeżeli w ramach takiej umowy (...)
Sygn. akt VIU 668/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Elżbieta Libera-Niesporek Protokolant: Katarzyna Tkacz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2014 roku, w B. odwołania H. S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. przy udziale P. U. O. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. i A. P
Czytaj więcej»

VI U 1319/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2014-02-05

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Okres zasadniczej służby wojskowej pełnionej przez odwołującego w okresie od 26 kwietnia 1973 r. do 8 kwietnia 1975r. podlega zaliczeniu do okresu pracy wymaganego do nabycia prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym ,zgodnie z art. 184 ust. 1 i 2 w zw. z art.32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.
Sygn. akt VIU 1319/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2014roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Górka Protokolant: st.sekr. Mariola Sztefko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 2014 roku w B. odwołania H. Ż. / H. Ż. / od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z dnia 18 czerwca 2013 r., nr (...) /10/. (...) przy udziale - / - w sprawie H. Ż. / H. Ż. / przeciwko Zakładowi U
Czytaj więcej»

VI U 1403/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2012-12-05

Data publikacji: 2014-06-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: Umowa o pracę nakładczą tylko wtedy stanowi tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym gdy zarówno w treści jej zawarcia jak i na każdym etapie jej realizacji zapewnia wykonanie co najmniej 50% min. wynagrodzenia. Umowy o pracę nakładczą nie zapewniające wykonania min. wynagrodzenia są kwalifikowane przez judykaturę bądź jako zawarte dla (...)
Sygn. akt VIU 1403/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2012 roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Zwolińska Protokolant: st.sekr.sądowy Irena Pasierbek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 grudnia 2012 r. w B. odwołania D. R. przy udziale zainteresowanego J. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z dnia 10 lipca 2012 r. znak (...) w sprawie D. R. przeciwko Zakładowi Ubezpiecze
Czytaj więcej»