Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
239

VI U 1319/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2014-02-05

Data publikacji: 2014-05-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: Okres zasadniczej służby wojskowej pełnionej przez odwołującego w okresie od 26 kwietnia 1973 r. do 8 kwietnia 1975r. podlega zaliczeniu do okresu pracy wymaganego do nabycia prawa do emerytury w niższym wieku emerytalnym ,zgodnie z art. 184 ust. 1 i 2 w zw. z art.32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.
Sygn. akt VIU 1319/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2014roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Barbara Górka Protokolant: st.sekr. Mariola Sztefko po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 2014 roku w B. odwołania H. Ż. / H. Ż. / od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z dnia 18 czerwca 2013 r., nr (...) /10/. (...) przy udziale - / - w sprawie H. Ż. / H. Ż. / przeciwko Zakładowi U
Czytaj więcej»

VI U 424/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2014-01-24

Data publikacji: 2014-09-25

trafność 100%

Teza orzeczenia: "Pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy o dzieło zawartej z osobą trzecią jest płatnikiem składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne,rentowe, chorobowe i wypadkowe z tytułu tej umowy za tego pracownika ".
Sygn. akt VIU 424/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2014roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Zbigniew Pietrynko Protokolant: Jadwiga Stafiej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2014 roku w B. odwołania H. S. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z dnia 11 stycznia 2013 r., nr (...) -48/13(2) w sprawie H. S. spół
Czytaj więcej»

VI U 1403/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2012-12-05

Data publikacji: 2014-06-10

trafność 100%

Teza orzeczenia: Umowa o pracę nakładczą tylko wtedy stanowi tytuł podlegania ubezpieczeniom społecznym gdy zarówno w treści jej zawarcia jak i na każdym etapie jej realizacji zapewnia wykonanie co najmniej 50% min. wynagrodzenia. Umowy o pracę nakładczą nie zapewniające wykonania min. wynagrodzenia są kwalifikowane przez judykaturę bądź jako zawarte dla (...)
Sygn. akt VIU 1403/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2012 roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Zwolińska Protokolant: st.sekr.sądowy Irena Pasierbek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 grudnia 2012 r. w B. odwołania D. R. przy udziale zainteresowanego J. M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z dnia 10 lipca 2012 r. znak (...) w sprawie D. R. przeciwko Zakładowi Ubezpiecze
Czytaj więcej»

II Ca 284/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2017-06-01

Data publikacji: 2017-07-26

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 284/17 POSTANOWIENIE Dnia 1 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Grygierzec Sędziowie: SSO Ryszard Biegun SSO Leszek Filapek (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Kulińska po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2017 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z wniosku A. P. z udziałem G. J. , M. K. , B. J. , K. S. , H. L. o stwierdzenie nabycia spadku na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Rejono
Czytaj więcej»

II Ca 269/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2016-06-09

Data publikacji: 2016-07-11

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 269/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Roman Sędziowie: SSO Ryszard Biegun SSR del. Piotr Łakomiak (spr.) Protokolant: st. sekr. sądowy Magdalena Starostka po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2016 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa H. D. przeciwko A. P. , M. P. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Bielsku-Biał
Czytaj więcej»

II Ca 222/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2016-05-05

Data publikacji: 2016-06-01

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 222/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Andrzej Grygierzec Sędziowie: SSO Ryszard Biegun SSO Leszek Filapek (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Kulińska po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2016 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa T. M. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Ciesz
Czytaj więcej»

II Ca 451/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-09-09

Data publikacji: 2015-09-23

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 451/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Leszek Filapek (spr.) Sędziowie: SSO Andrzej Grygierzec SSR del. Piotr Łakomiak Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Kulińska po rozpoznaniu w dniu 9 września 2015 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa K. J. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego w
Czytaj więcej»

II Ca 438/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-09-17

Data publikacji: 2015-11-06

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 438/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Leszek Filapek Sędziowie: SSO Ryszard Biegun (spr.) SSR del. Piotr Łakomiak Protokolant: Katarzyna Pająk po rozpoznaniu w dniu 3 września 2015 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa głównego E. J. , W. J. przeciwko M. K. (1) , M. K. (2) o zapłatę oraz z powództwa wzajemnego M. K. (1) , M. K. (2) przeciwk
Czytaj więcej»

II Ca 523/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2015-10-20

Data publikacji: 2015-11-06

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 523/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Leszek Filapek Sędziowie: SSO Ryszard Biegun SSR del. Piotr Łakomiak (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Teresa Fołta po rozpoznaniu w dniu 20 października 2015 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa R. W. , M. B. przeciwko Przedsiębiorstwu Handlowemu (...) Spółce jawnej w J. o pozbawienie tytułu wyko
Czytaj więcej»

II Ca 573/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Data orzeczenia: 2016-10-25

Data publikacji: 2017-01-09

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 573/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Leszek Filapek (spr.) Sędziowie: SSO Andrzej Roman SSO Piotr Łakomiak Protokolant: st. sekr. sąd. Teresa Fołta po rozpoznaniu w dniu 25 października 2016 r. w Bielsku-Białej na rozprawie sprawy z powództwa M. H. przeciwko E. M. (1) , K. M. , S. M. , P. M. (1) , małoletniej P. M. (2) działającej przez przedstawici
Czytaj więcej»