Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 279/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej z 2014-04-25

I ACa 343/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 20 czerwca 2013

Data publikacji: 24 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 90%

Wspólna treść

drewno do odbioru, ilość drewna, sprzedaż drewna, cena drewna, mechanizm ustalania ceny, harmonogram, umowa, pozwany, wyliczenie kary umownej, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • drewno do odbioru, ilość drewna, sprzedaż drewna, przygotowane drewno do odbioru, cena drewna, przygotowanie drewna, mechanizm ustalania ceny drewna, państwowe gospodarstwo, mechanizm ustalania ceny, harmonogram, umowa, pozwany, wyliczenie kary umownej, zasada przedpłaty, ilość nieodebranego drewna, nienależyte wykonanie zobowiązania, podstawa do miarkowania, rodzaj drewna, zapłata kary umowna, umowa i harmonogram
Zobacz»

X Ga 147/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 lipca 2014

Data publikacji: 4 września 2014

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

sprzedaż drewna, odbiór drewna, pozwany, zapłata kary umowna, drewno w ilości, harmonogram, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • masa drewna, sprzedaż drewna, warunki pogodowe, odbiór drewna, pozwany, zapłata kary umowna, siła wyższa, drewno w ilości, kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, harmonogram, rażące wygórowanie kary umownej, spadek zamówień, termin wynikający z harmonogramu, spadek popytu, harmonogram odbioru, roszczenie wynikające z zobowiązania, guz, miarkowanie kary umownej, styczeń i marzec, umowa
Zobacz»

II Ca 838/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 23 stycznia 2014

Data publikacji: 28 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

pozwany, drewno w ilości, odbiór drewna, zapłata kary umowna, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • masa drewna, miarkowanie kary umownej, wartość netto, przygotowanie drewna, pozwany, kwota umowna, nienależyte wykonanie, naliczona kara, rażąco wygórowana kara umowna, główny wniosek apelacji, rażące wygórowanie kary umownej, zmiarkowanie, drewno w ilości, naprawienie szkody wynikłej, nowy odbiorca, odbiór drewna, zapłata kary umowna, prośba o przesunięcie, umowa, dysproporcja
Zobacz»

XII Ga 138/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 17 czerwca 2013

Data publikacji: 10 września 2013

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

nadleśnictwo, wyliczenie kary umownej, sprzedaż drewna, harmonogram, wysokość kary umowna, cena drewna, ilość drewna, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • nadleśnictwo, wyliczenie kary umownej, sprzedaż drewna, harmonogram, zakup drewna, wysokość kary umowna, cena drewna, ilość drewna, sposób wyliczenia kary umownej, średnia cena, pozwany, umowa, dyrektor generalny lasów państwowych, określenie wysokości kary umownej, realizacja harmonogramu, wartość netto, obliczanie kary, grubość, pierwsza instancja, właściwa realizacja
Zobacz»

I ACa 1764/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 22 maja 2015

Data publikacji: 20 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

wysokość kary umowna, pozwany, umowa, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • wysokość kary umowna, miarkowanie kary umownej, pojemnik na odpady, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzytelność wzajemna, postępowanie o udzielenie zamówienia, wartość przedmiotu zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, szkoda, pozwany, dostawa, wierzyciel, odpady komunalne, instytucja miarkowania, zakres zadania, umowa, zapłata kary umowna, dostarczenie przedmiotu
Zobacz»

V ACa 147/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 października 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

pozwana spółka, zapłata kary umowna, umowa, wysokość kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • monitor, pozwana spółka, usterka i awaria, szef inspektoratu, zapłata kary umowna, pierwsza instancja, brak szkody, miarkowanie kary umownej, umowa, wysokość kary umowna, uzbrojenie, zastrzeżona kara umowna, awaria sprzętu, strona powodowa, informacja o wadzie, naliczona kara, odsetka, miarkowanie wysokości kary, okres gwarancyjny, opóźnienie
Zobacz»

VI Ga 130/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 31 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

pozwany, wysokość kary umowna, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna, kierownik budowy
Zobacz»

I ACa 1242/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 lutego 2017

Data publikacji: 16 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, pozwany, wysokość kary, zapłata kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary, rażące wygórowanie
Zobacz»

XXV C 1270/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 31 maja 2016

Data publikacji: 29 listopada 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, pozwany, wysokość kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa, szatnia, pozwany uniwersytet, zmiarkowanie, odstąpienie od umowy, szatniarz, pracownik powódki, pozwany, wpływ alkoholu, zastrzeżona kara umowna, umowa z dniem, przedmiotowa umowa, należyte wykonanie, wartość brutto, przedstawiciel powódki, powódkę kary, wysokość kary, miarkowanie kary umownej, przyczyna odstąpienia
Zobacz»

I ACa 270/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2014

Data publikacji: 28 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, nadleśnictwo, umowa, wysokość kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze
Zobacz»

I C 86/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Słupcy

Data orzeczenia: 25 stycznia 2018

Data publikacji: 30 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

pozwany, umowa, wysokość kary umowna, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • drzwi, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, wysokość kary umowna, towar, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, kolor, zapłata kary umowna, okleina, dwuletni termin przedawnienia, opóźnienie dostawy, rażące wygórowanie, umowa dostawy, żądanie miarkowania kary, obowiązek zapłaty kary, wierzyciel szkody, termin realizacji, treść zobowiązania
Zobacz»

VIII Ga 277/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 września 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

umowa, wysokość kary umowna, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie, zobowiązanie, interes wierzyciela, poniesiona szkoda, koszt strony, przedmiot umowy
Zobacz»

II Ca 121/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 października 2014

Data publikacji: 14 marca 2016

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

wysokość kary umowna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • wysokość kary umowna, jednostkowe zamówienie, dzień opóźnienia, meble biurowe, zmniejszenie kary umownej, realizacja zamówienia, wartość jednostkowa, znaczna część, przesłanka miarkowania kary, dostawa, pozwany, wykonanie zobowiązania, instytucja miarkowania kary umownej, opóźnienie powódki, rażące wygórowanie kary umownej, przetarg, urząd marszałkowski, skutek opóźnienia, termin większości, opóźnienie zobowiązania
Zobacz»

I ACa 745/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 4 grudnia 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

wysokość kary umowna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • wykonawca zastępczy, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie, pozwany, potrącenie, kara umowna przez inwestora, dzień zwłoki, zmniejszenie kary umownej, wystarczająca rekompensata, koszt wykonania zastępczego, miarkowanie kary umownej, wykonanie pracy, opieszałość wykonawców, profesjonalista z branży, wynagrodzenie brutto, wierzytelność, wprowadzenie wykonawcy, termin końcowy, zwłoka w zakończeniu robót, odszkodowanie
Zobacz»

I ACa 764/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 25 listopada 2014

Data publikacji: 5 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

umowa, cena, zapłata kary umowna, wysokość kary umowna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowy deweloperskie, termin odbioru lokali, miarkowanie kary umownej, stawka kary umownej, deweloper, umowa ustanowienia odrębna własności, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, ustanowienie odrębnych własności lokali, umowa, odrębna własność lokali mieszkalnych, przeniesienie, cena, postanowienie kontraktowe, zapłata kary umowna, nabywca, cena brutto, wysokość kary umowna, dzień opóźnienia, pozwany
Zobacz»

X GC 56/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 czerwca 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

wysokość kary umowna, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • oranżeria, czas nagrania, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, terminowe usunięcie, usunięcie wady, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nieszczelność, okres gwarancji, przesiąkanie wody, wierzyciel, dach, budynek, elastyczne stosowanie, kara umowna za zwłokę, zapłata kary umowna, szczelina, protokół rozprawy, płytka
Zobacz»

I C 1467/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 25 września 2014

Data publikacji: 27 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

wysokość kary umowna, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • infolinia, konsultant, wysokość kary umowna, nota obciążeniowa, umowa, pakiet promocyjny, błędna informacja, pozwany, miarkowanie kary umownej, wypowiedzenie, koniec umowy, funkcja kary umownej, energia elektryczna, umowa sprzedaży energii, dostawca energii, zmniejszenie kary umownej, regulamin, wykonanie zobowiązania, klient, podstawowa funkcja
Zobacz»

I ACa 70/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 11 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

zapłata kary umowna, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • zapłata kary umowna, spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, szkoda, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka organizacyjna resortu obrony, raport serwisowy, miarkowanie kary umownej, obowiązek zapłaty kary umownej, resort obrony narodowej
Zobacz»

X GC 726/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 29 grudnia 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

umowa, pozwany, nota księgowa, zapłata kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • umowa, usługa pralnicza, brak ustanowienia, umowa o dzieło, gwarancja ubezpieczeniowa, przesłanka miarkowania, pozwany, interes wierzyciela, pranie, przedawnienie, zabezpieczenie, możliwość miarkowania kary umownej, umowa o świadczenie usługi, redukcja, nota księgowa, zapłata kary umowna, dłużnik, oświadczenie, wyprana bielizna, kryterium
Zobacz»

VI ACa 1237/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2018

Data publikacji: 20 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa, wysokość kary umowna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od umowy, umowa, szatnia, wysokość kary umowna, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, pracownik powoda, pozwany, wpływ alkoholu, zmiarkowanie kary umownej, miesięczna wartość, nietrzeźwość pracownika, sporna kara umowna, przyczyna odstąpienia, uniwersytet, wartość brutto, powodu kara, nałożona kara umowna, podstawa miarkowania kary umownej, praca w stali, faktura
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Kałat
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Bielsku Białej
Osoba, która wytworzyła informację:  Jakub Drzastwa
Data wytworzenia informacji: